Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza zdalnych procesów rekrutacyjnych na podstawie wybranych branż

Authors

Gracja Podziewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza zdalnych procesów rekrutacyjnych na podstawie wybranych branż

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.