Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metodyka projektowania i szybkiego wytwarzania pomocy śródoperacyjnych w otolaryngologii

Authors

Renata Jezińska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Metodyka projektowania i szybkiego wytwarzania pomocy śródoperacyjnych w otolaryngologii

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.