Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza efektywności energetycznej belek chłodzących w klimatyzacji pomieszczeń

Authors

Magdalena Szydłowska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza efektywności energetycznej belek chłodzących w klimatyzacji pomieszczeń

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.