Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Użyteczność analizy strategicznej oraz ekonomicznej efektywności inwestycji do oceny wariantu rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa budowlanego

Authors

Mikołaj Kłósek (WILiT), Aniela Wawrzyniak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Użyteczność analizy strategicznej oraz ekonomicznej efektywności inwestycji do oceny wariantu rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa budowlanego

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

01.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.