Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza dokładności odtworzenia geometrii rolki czołowej za pomocą systemów pomiarowych stykowych i optycznych

Authors

Piotr Krzymiński (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza dokładności odtworzenia geometrii rolki czołowej za pomocą systemów pomiarowych stykowych i optycznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.