Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania modelowych błon biologicznych na granicy faz woda/powietrze w obecności herbicydowych cieczy jonowych z anionem MCPA

Authors

Aleksandra Bagińska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badania modelowych błon biologicznych na granicy faz woda/powietrze w obecności herbicydowych cieczy jonowych z anionem MCPA

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.