Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Uczenie maszynowe dla syntezy programów rozwiązujących problemy analizy i interpretacji obrazu

Authors

Michał Gilski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Uczenie maszynowe dla syntezy programów rozwiązujących problemy analizy i interpretacji obrazu

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

15.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.