Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Model matematyczny i projekt koncepcyjny wyrzutni wspomagającej start bezzałogowych statków powietrznych

Authors

Maksymilian Rachel (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Model matematyczny i projekt koncepcyjny wyrzutni wspomagającej start bezzałogowych statków powietrznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.