Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Sterowanie właściwościami mas formierskich i rdzeniowych w zależności od składu i wartości parametrów ich wytwarzania

Authors

Mikołaj Sikorski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Sterowanie właściwościami mas formierskich i rdzeniowych w zależności od składu i wartości parametrów ich wytwarzania

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.10.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.