Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Hajkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

jakub.hajkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 60

PBN ID

2338995

ResearcherID

F-7583-2014

ORCID

0000-0001-5267-2317

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&authuser=2&user=TLd1qX4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS