Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Hajkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

jakub.hajkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 60

ORCID

0000-0001-5267-2317

ResearcherID

F-7583-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&authuser=2&user=TLd1qX4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (4)

Rozprawa doktorska