Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Obróbka laserowa powłoki wstępnej VC nałożonej w postaci pasty na stalowe podłoże

Authors

Aleksandra Szulczewska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Obróbka laserowa powłoki wstępnej VC nałożonej w postaci pasty na stalowe podłoże

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

17.01.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.