Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt konstrukcji i technologii wykonania klatki bezpieczeństwa bolidu o napędzie elektrycznym

Authors

Wojciech Firynowicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt konstrukcji i technologii wykonania klatki bezpieczeństwa bolidu o napędzie elektrycznym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.