Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Model koncepcyjny i wstępna analiza obciążalności struktury nośnej bezzałogowego statku powietrznego o niestandardowej postaci konstrukcyjnej

Authors

Weronika Kaszczyk (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Model koncepcyjny i wstępna analiza obciążalności struktury nośnej bezzałogowego statku powietrznego o niestandardowej postaci konstrukcyjnej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.