Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja modernizacji systemu informatycznego wspomagania zarządzaniem w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej

Authors

Krzysztof Szczęsny (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja modernizacji systemu informatycznego wspomagania zarządzaniem w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.