Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena ryzyka i analiza ergonomiczności wybranych systemów przenośników transportowych

Authors

Daria Grabarkiewicz (WIZ), Julia Formaniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena ryzyka i analiza ergonomiczności wybranych systemów przenośników transportowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.