Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Żaneta Nejman

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

zaneta.nejman@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 10

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (7)

Rozprawa doktorska