Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza przebiegu przedsięwzięcia budowlanego na przykładzie budynku wielorodzinnego

Authors

Aleksandra Kaczmarek (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza przebiegu przedsięwzięcia budowlanego na przykładzie budynku wielorodzinnego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.