Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modyfikacja węgli 3D uzyskiwanych na drodze karbonizacji sponginy oraz weryfikacja ich potencjału użytkowego w usuwaniu wybranych barwników organicznych

Authors

Agata Grześk (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modyfikacja węgli 3D uzyskiwanych na drodze karbonizacji sponginy oraz weryfikacja ich potencjału użytkowego w usuwaniu wybranych barwników organicznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.