Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartosz Gurzęda

PBN ID

4021002

ResearcherID

T-4667-2017

ORCID

0000-0001-5581-6283

Google Scholar

KgDEclkAAAAJ&hl=pl&oi=sra

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%