Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartosz Gurzęda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

bartosz.gurzeda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 41

ORCID

0000-0001-5581-6283

ResearcherID

T-4667-2017

Google Scholar

KgDEclkAAAAJ&hl=pl&oi=sra

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (1)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (4)

Recenzje prac dyplomowych (6)

Wyniki (4)