Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartosz Gurzęda

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

bartosz.gurzeda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 41

ResearcherID

T-4667-2017

ORCID

0000-0001-5581-6283

Google Scholar

KgDEclkAAAAJ&hl=pl&oi=sra

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS