Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Improving performance of isometric test compression

Authors

Oleksii Fedorenko (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Improving performance of isometric test compression (Metody poprawy skuteczności izometrycznej kompresji danych testowych)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

06.11.2014