Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procesu rozpylania modelowych cieczy newtonowskich w nebulizatorze pneumatycznym o zróżnicowanej konstrukcji

Authors

Katarzyna Dembna (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza procesu rozpylania modelowych cieczy newtonowskich w nebulizatorze pneumatycznym o zróżnicowanej konstrukcji

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.