Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych sztywnej pianki poliuretanowej napełnianej wybranymi materiałami tlenkowymi

Authors

Natalia Haak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych sztywnej pianki poliuretanowej napełnianej wybranymi materiałami tlenkowymi

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.01.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.