Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Preparatyka materiałów poliuretanowych - ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych

Authors

Kacper Szylińczuk (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Preparatyka materiałów poliuretanowych - ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.01.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.