Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena procesu motywowania pokoleń X,Y,Z na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w okresie pandemii SARS-CoV-2

Authors

Wiktor Kałek (WIZ), Michał Jakuszek (WIZ), Filip Klak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena procesu motywowania pokoleń X,Y,Z na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w okresie pandemii SARS-CoV-2

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.