Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie boru w próbkach żywności będącej źródłem witaminy D w diecie wegetariańskiej

Authors

Alicja Czerw (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie boru w próbkach żywności będącej źródłem witaminy D w diecie wegetariańskiej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.