Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kryteria wyboru metod diagnozowania ryzyka ergonomicznego wystąpienia chorób układu ruchu. Przykład praktyczny

Authors

Dominika Ludwiczak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Kryteria wyboru metod diagnozowania ryzyka ergonomicznego wystąpienia chorób układu ruchu. Przykład praktyczny

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.