Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Eksploatacja stawów infiltracyjnych na ujęciu wód powierzchniowych i jej wpływ na jakość uzdatnionej wody

Authors

Kinga Wilk (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Eksploatacja stawów infiltracyjnych na ujęciu wód powierzchniowych i jej wpływ na jakość uzdatnionej wody

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.