Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja i ocena ryzyko podczas wdrożenia systemu ERP w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Wiktor Kardas (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Identyfikacja i ocena ryzyko podczas wdrożenia systemu ERP w wybranym przedsiębiorstwie

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.