Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt usprawnień procesu magazynowania w wybranym przedsiębiostwie handlowym

Authors

Maciej Czerniak (WIZ), Martyna Biernacka (WIZ), Julia Dziaczyszyn (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt usprawnień procesu magazynowania w wybranym przedsiębiostwie handlowym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.