Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym (SMS) w wybranych organizacjach lotniczych

Authors

Patryk Kuźmiński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym (SMS) w wybranych organizacjach lotniczych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.