Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie mieszanin eutektycznych w waloryzacji fusów kawowych jako potencjalnych sorbentów do usuwania wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych

Authors

Adam Andrzejewski (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wykorzystanie mieszanin eutektycznych w waloryzacji fusów kawowych jako potencjalnych sorbentów do usuwania wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.