Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Emilia Konował

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

emilia.konowal@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 82

ORCID

0000-0002-6659-9728

ResearcherID

M-8584-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (14)

Recenzje prac dyplomowych (21)

Wyniki (1)