Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania w wybranym przedsiebiorstwie budowlano-usługowym podczas pandemii

Authors

Tomasz Łojek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania w wybranym przedsiebiorstwie budowlano-usługowym podczas pandemii

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.