Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ domieszki uszczelniającej na wybrane właściwości fizykomechaniczne lekkich kompozytów cementowych z aerożelem krzemionkowym

Authors

Krystian Nadzieja (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ domieszki uszczelniającej na wybrane właściwości fizykomechaniczne lekkich kompozytów cementowych z aerożelem krzemionkowym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

23.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.