Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zadaszenie o konstrukcji walcowej powłoki prętowej nad ogrodem zimowym restauracji

Authors

Weronika Stajkowska (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zadaszenie o konstrukcji walcowej powłoki prętowej nad ogrodem zimowym restauracji

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.