Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Współczesne trendy i rozwój usług mobilności w ramach Inteligentnego Miasta Poznań

Authors

Oliver Al-Nasrawi (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Współczesne trendy i rozwój usług mobilności w ramach Inteligentnego Miasta Poznań

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

20.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.