Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

IDEA PROJEKTOWANIA PARTYCYPACYJNEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA FORM ZABUDOWY WIELORODZINNEJ. ZAGOSPODAROWANIE KĘPY PARNICKIEJ W SZCZECINIE

Authors

Jakub Firsiof (WA)

Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN IDEA PROJEKTOWANIA PARTYCYPACYJNEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA FORM ZABUDOWY WIELORODZINNEJ. ZAGOSPODAROWANIE KĘPY PARNICKIEJ W SZCZECINIE

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.09.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.