Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Projekt zaprawy nisko skurczowej wysokiej wytrzymałości przeznaczonej do podlewania i kotwienia elementów prefabrykowanych oraz porównanie jej parametrów z zaprawami dostępnymi na rynku

Authors

Szymon Kaszyński (WILiT), Wojciech Lehmann (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt zaprawy nisko skurczowej wysokiej wytrzymałości przeznaczonej do podlewania i kotwienia elementów prefabrykowanych oraz porównanie jej parametrów z zaprawami dostępnymi na rynku

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.09.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.