Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Management w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Paulina Staniewska (WIZ), Magdalena Karpińska (WIZ), Natalia Olejnik (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Management w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.05.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.