Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wstępny projekt reorganizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych na podstawie oceny dojrzałości logistycznej

Authors

Kamil Kusyk (WIZ), Julia Pacyga (WIZ), Marta Miaskowska (WIZ), Wojciech Olszowski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wstępny projekt reorganizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych na podstawie oceny dojrzałości logistycznej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.04.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.