Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Preparatyka i ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych układów biokatalitycznych enzym/nośnik tlenkowy

Authors

Radosław Niedźwiedź (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Preparatyka i ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych układów biokatalitycznych enzym/nośnik tlenkowy

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

21.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.