Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza teoretyczna i badania eksperymentalne funkcjonalności podciśnieniowego systemu mocowania próbki w badaniach wibracyjnych

Authors

Jakub Grygiel (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza teoretyczna i badania eksperymentalne funkcjonalności podciśnieniowego systemu mocowania próbki w badaniach wibracyjnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.