Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ wariantowania rozwiązań materiałowo-technologicznych na czas i koszt realizacji hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym

Authors

Adam Galla (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ wariantowania rozwiązań materiałowo-technologicznych na czas i koszt realizacji hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.11.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.