Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ekonomiczna analiza porównawcza budynku niskoenergetycznego i tradycyjnego w cyklu życia

Authors

Kacper Janczak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ekonomiczna analiza porównawcza budynku niskoenergetycznego i tradycyjnego w cyklu życia

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.11.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.