Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena energetyczno-środowiskowa skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem energii geotermalnej

Authors

Anna Radecka (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena energetyczno-środowiskowa skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem energii geotermalnej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.