Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Dostosowanie istniejącego budynku do bieżących standardów energetycznych

Authors

Monika Mycka (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Dostosowanie istniejącego budynku do bieżących standardów energetycznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.