Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przegląd informatycznych rozwiązań wspomagania produkcji malarskich powłok antykorozyjnych oraz opracowanie technologii ich wytwarzania w skali laboratoryjnej

Authors

Maciej Włodarczak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Przegląd informatycznych rozwiązań wspomagania produkcji malarskich powłok antykorozyjnych oraz opracowanie technologii ich wytwarzania w skali laboratoryjnej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.