Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Trwałość wiaduktów kolejowych z analizą techniczno-ekonomiczną ich eksploatacji

Authors

Amanda Krokos (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Trwałość wiaduktów kolejowych z analizą techniczno-ekonomiczną ich eksploatacji

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.