Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Wpływ implementacji metodologii szczupłego zarządzania w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym na wybrane kluczowe wskaźniki efektywności

Department

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wpływ implementacji metodologii szczupłego zarządzania w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym na wybrane kluczowe wskaźniki efektywności

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.