Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Racjonalizacja odprowadzania i zagospodarowania wód deszczowych z terenu sklepów wielkopowierzchniowych

Authors

Joanna Stamm (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Racjonalizacja odprowadzania i zagospodarowania wód deszczowych z terenu sklepów wielkopowierzchniowych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.